Transparenţa decizională

  Amenajamentul pastoral al comunei Seica Mare (10,0 MiB, 148 descărcări)

LEGEA   Nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica

Coordonate de contact ale persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă