Sate aparţinătoare

Satele care aparţin administrativ de Comuna Şeica Mare sunt:

  • Şeica Mare
  • Boarta
  • Buia
  • Mighindioala
  • Petis
  • Ştenea

Boarta

Satul Boarta este mentionat pentru prima data in anul 1349 sub denumirea ungureasca de Mihalfalua. In 1750 apare sub denumirea care se pastreaza si astazi: Boarta.

In jurul anului 1918 satul Boarta avea 660 locuitori, dintre care 443 erau romani iar restul germani si unguri. In momentul de fata, satul are 451 locuitori: 320 romani si 127 maghiari.

Satul este amplasat in zona sud-vestica a comunei si este legat de satul resedinta de comuna prin drumul judetean DJ141A, la o distanta de 4 km. Paraul Calva strabate localitatea.

Buia

Satul Buia (in limba maghiara Bola, in limba germana Bell) apartinea raionului Medias, regiunea Brasov; prima atestare documentara a fost facuta in anul 1269 sub denumirea „poss Bulla”, denumirea suferid de-a lungul timpului anumite modificari.

In jurul anului 1918 localitatea numara 1167 locuitori, dintre care 736 erau romani iar restul germani si unguri. In momentul de fata, satul are 634 locuitori: 516 romani, 104 maghiari si 3 rromi.

Satul este amplasat in zona sudica a comunei si este legat de satul resedinta de comuna prin drumul judetean DJ141A, la o distanta de 11 km.

Mighindioala

Satul Mighindioala apare pentru prima data mentionat sub denumirea de Engodal, in anul 1394: „poss Engodal”. Denumirea de Mighindale, din care a derivat actuala denumire, apare in anul 1850. In anul 1956 figureaza ca si catun al satului Seica Mare, raionul Medias, regiunea Brasov.

In momentul de fata, satul mai are doar 11 locuitori.

Satul este amplasat in zona estica a comunei si este legat de satul Buia prin drumul comunal DC5A, la o distanta de 4 km.

Petis

Satul Petis, Petisdorf (in maghiara Peterfalva, Kispeterfalva, in germana Petersdorf) are prima atestare documentara in anul1336, sub denumirea : „poss Peturfolua”.

In anul 1918 in sat erau 415 locuitori, dintre care 130 romani iar ceilalti germani. In momentul de fata, satul mai are doar 89 locuitori.

Satul este amplasat in zona estica a comunei si este legat de satul resedinta de comuna prin drumul comunal DC5, la o distanta de 4 km.

Ştenea

Satul Stenea, are prima atestare documentara in anul 1392 sub denumirea Stino sau Stina. De-a lungul timpului denumirea localitatii a suferit modificari, actuala denumire pastrandu-se din perioada 1900-1918.

In jurul anul 1918 in sat erau 451 locuitori, dintre care 442 romani. In momentul de fata, satul mai are doar 89 locuitori.

Satul comunica cu satele Boarta si Buia prin intermediul drumului comunal DC4, ramificatie a drumului judetean DJ 141 A.