Date geografice

Localizare şi suprafaţă

Teritoriul administrativ al comunei Şeica Mare este situat în partea de centru-nord a judeţului Sibiu, la 30 km de municipiul Sibiu şi la 28 de km de municipiul Mediaş.
Suprafaţa teritoriului administrativ este de 12.024 ha din care intravilan 398 ha iar extravilan 11.626 ha.

Vecinii
Comuna Şeica Mare are ca vecini:
– la N comuna Axente Sever;
– la E comuna Mihăileni;
– la S comunele Vurpăr, Slimnic şi Loamneş;
– la V comuna Şeica Mică;

Relieful
Formele de relief specifice comunei sunt cele de culoar şi de versant.Relieful de versant are ca şi caracteristică locală un grad redus de împădurire.
Înălţimile mai reduse ale reliefului local scurtează altitudinal versantul, dând dealurilor înfăţişări cu destule deosebiri, în raport cu alte părţi din podiş.