Hotărâri

2020

  Hotarare Consiliu Local nr.45 si 46 (1,3 MiB, 0 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local nr.42,43 si 44 (956,6 KiB, 1 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local nr.41 (2,8 MiB, 29 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local de la nr.37 la nr. 40 (8,1 MiB, 33 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local nr.36 (645,6 KiB, 36 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local nr.35 (430,9 KiB, 33 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local nr.34 (1,8 MiB, 31 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local nr.33 (2,0 MiB, 49 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local nr.32 (364,3 KiB, 44 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local nr.31 (2,4 MiB, 46 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local nr.229 si nr.30 (804,1 KiB, 50 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local nr.28 (935,2 KiB, 53 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local nr.27 (275,5 KiB, 53 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local nr.26 (724,2 KiB, 58 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local nr.25 (751,4 KiB, 57 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local nr.24 (757,9 KiB, 46 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local nr.23 (297,1 KiB, 61 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local nr.22 (269,6 KiB, 47 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local nr.21 (1,6 MiB, 53 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local nr.20 (1,1 MiB, 62 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local nr.12-19 (4,0 MiB, 73 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local nr.9-11 (1,2 MiB, 70 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local nr.7-8 (816,6 KiB, 65 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local nr.3-6 (3,1 MiB, 67 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local nr.1-2 (489,7 KiB, 66 descărcări)

2018

  Hotarare Consiliu Local nr.6 (3,9 MiB, 480 descărcări)

 

2017

  Hotarare Consilul Local- 59 (262,4 KiB, 498 descărcări)

  Informare - Hotararea nr.32 salarii (1,4 MiB, 576 descărcări)

  Hotarare Consiliul Local - 3 (7,5 MiB, 754 descărcări)

 

2016

  Hotarare Consiliu Local - 36_6 (253,1 KiB, 621 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local - 35_5 (235,3 KiB, 521 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local - 34_4 (238,8 KiB, 549 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local - 33_3 (248,2 KiB, 512 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local - 32_2 (250,7 KiB, 513 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local - 31_1 (239,3 KiB, 494 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local - 30 (468,7 KiB, 647 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local - 29 (259,3 KiB, 512 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local - 28 (149,8 KiB, 498 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local -27 (238,8 KiB, 494 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local - 26 (1,1 MiB, 1.057 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local - 25 (237,1 KiB, 499 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local - 24 (252,3 KiB, 501 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local - 23 (254,9 KiB, 581 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local - 22 (263,5 KiB, 514 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local - 21 (283,9 KiB, 491 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local - 20 (252,0 KiB, 514 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local -19 (454,1 KiB, 545 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local - 18 (229,2 KiB, 500 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local -17 (246,8 KiB, 159 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local- 16 (453,6 KiB, 510 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local -15 (258,8 KiB, 651 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local-14 (194,3 KiB, 521 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local - 13 (78,0 KiB, 570 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local - 12 (84,9 KiB, 671 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local - 11 (122,3 KiB, 598 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local - 10 (122,3 KiB, 564 descărcări)

  Hotarare Consiliu Local - 9 (122,4 KiB, 638 descărcări)

 

 

2011

 

  Hotărâre Buget 2011 (42,0 KiB, 1.097 descărcări)